T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Binalarda Enerji Verimliliğininin Artırılması Projesi

ENERJİ VERİMLİ BİNA TASARIMI YARIŞMASI

Yarışma Şartları

 
Yarışmacıların aşağıdaki koşullara uyması gerekmektedir:
 
►     Yarışmaya, Türkiye Üniversitelerinin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Enerji Sistemleri Mühendisliği veya diğer ilgili Mühendislik Bölümlerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans ve/veya yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
 
►     Sadece takım başvuruları kabul edilecektir. Takımlar en fazla üç kişiden oluşabilir ve takım içerisinde en az 1 mimarlık ve 1 mühendislik (makine, elektrik, inşaat, enerji veya ilgili diğer mühendislik dalları) öğrencisi bulunması zorunludur. Her takımda yarışma organizatörleri ile iletişimden sorumlu olan bir takım lideri belirlenmelidir.   
 
• Ekiplerde profesyonel kişi bulunamaz.
 
• Bir öğrenci yalnızca bir takımla yarışmaya katılabilir.
 
• Yarışmaya katılabilmek için yarışmanın ilan edildiği Haziran 2016 ve son teslim tarihi olan Ocak 2017 tarihleri arasında üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Enerji Sistemleri Mühendisliği veya diğer ilgili Mühendislik Bölümlerinde, Mimarlık bölümlerinde öğrenci olmaları esastır.
 
• Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uyulması gereklidir.
 
Aşağıdakiler yarışmaya katılamaz: 
 
1. Seçici Komite üyelerinin ve raportörlerin birinci derece akrabası olanlar, 
 
2. Seçim Komitesi çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olanlar,
 
3. Yarışmanın herhangi bir yönü ile ilgili organizasyon kurumunda yer alanlar,
 
Yukarıdaki şartlara uymayan takımlar, projelerini teslim etmiş olsalar bile değerlendirmeye alınmayacaklardır. Takım üyelerinden birisinin yukarıdaki şartlara uymadığı takdirde tüm takım diskalifiye olacaktır.  
 
Yarışmacılar aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür: 
 
• Kayıt formunu eksiksiz doldurmak (Yarışmanın son teslim tarihine kadar www.beva.csb.gov.tr internet adresinde yer alan form tüm takım üyeleri tarafından doldurulmalıdır.)
• Projeleri, son teslim tarihine kadar web sayfasına yüklemek aracılığı ile teslim etmek. 
 

Takımlar, projelerini istenen medya formatında( çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog, vs.), 30 MB yi geçmeyecek şekilde ve winrar ile sıkıştırarak yükleyeceklerdir. 

Proje kapsamında kurgulanan senaryo açık bir şekilde sunulacaktır ( yarışmacının isteğine bağlı olarak yazılı veya görsel ).

 

Teslim edilenler aşağıdakilerden oluşmalıdır.

a)     Çizimler; en fazla 3 A2 sayfası üzerinde;

-       Birinci aşama için minimum 150 dpi resim kalitesinde yükleme,  

-       Final aşaması için basılabilmesi için minimum 300 dpi resim kalitesi.

Çizimler açık bir şekilde teşhir edilmelidir;

-       Yarışmacıların kavramsal perspektifi,

-       Tanıtılan kavramı açıklayan teknik çizimler

-       Çizimleri destekleyen enerji analiz sonuçları ve artan performans yüzdesi

Projelerin enerji analizleri için e-Quest veya Ecotect (veya benzer) gibi sık kullanılan yazılımların kullanılması tavsiye edilir.

 

b)   Yazılı belgeler; proje sürecinin fikrini, seçilen mekanı, kurgusunu ve vizyonunu anlatan, PDF formatında, en fazla 4 A4 sayfası özeti.

Yarışmacıların gerçekleştirilen simülasyonların teknik raporlarını sunması gerekmektedir.

 

Kayıt esnasında, sistem her proje için otomatik olarak 6 haneli bir numara verecektir. Jüri üyeleri bu numarayı sadece değerlendirme sürecinde kullanacaklardır.

Yarışmacıların aşağıdaki kurallara uyması zorunludur:

•        Her yarışmacı sadece bir proje ile katılabilir.

•        Her yarışmacı sadece bir takımda olabilir. 

•        Tüm yarışma projeleri, en geç şartnamede belirtilen teslim tarihi ve saatinde teslim edilmelidir.

•        Projelerin üzerinde proje sahibinin kimliğine ait herhangi bir işaret veya yazı bulunmamalıdır.

•        Her proje için internet üzerinden bir form doldurulmalı ve ilgili belgeler yüklenmelidir. 

•        Internet üzerinde doldurulan formlar, raportöre yarışmacıların isim ve adres bilgilerini sağlar. Kayıt formu internet aracılığı ile raportöre ulaştığında, ekranda bir onay mesajı belirecektir.

Yukarıdaki kurallara uymayan projeler, jüri kararıyla yarışma dışı bırakılacaktır.