T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Binalarda Enerji Verimliliğininin Artırılması Projesi

ENERJİ VERİMLİ BİNA TASARIMI YARIŞMASI

Yarışma Teması

“Enerji Verimli Bina Tasarımı” temalı yarışma ile üniversite öğrencilerinin enerji verimliliği konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır. 
 
Bu kapsamda yarışmaya katılacak olan öğrencilerin, aşağıdaki temalardan bir tanesi için tasarım sunması gerekmektedir:
 
a) Yüksek enerji verimliliği standartlarını yansıtan en fazla 3.000,00 m2 toplam inşaat alanlı yeni bir konut,
 
b) Yarışma jürisi tarafından belirlenecek mevcut bir kamu binasının birincil enerji tüketiminde en az %30 azalma sağlayacak şekilde enerji verimli tadilatı;  
 
Her iki temada, binanın enerji ve çevresel performansını artırmaya yönelik mimari ve teknik sistemlerin birlikte düşünüldüğü entegre tasarım planlaması gerekmektedir.