T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Binalarda Enerji Verimliliğininin Artırılması Projesi

ENERJİ VERİMLİ BİNA TASARIMI YARIŞMASI

YARIŞMA BİLGİ DOKÜMANLARI (YENİ!)

Değerli Katılımcılar,

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması” teknik yardım projesi kapsamında ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde düzenlenen ‘’Enerji Verimli Bina Tasarım’’ yarışmasına katılımınız için teşekkür ederiz.

Linkte  enerji verimli yeni bina tasarımı ve bina tadilatı (retrofitting) kategorilerinde sunulacak projeler için ön bilgilendirme dokümanlarını bulabilirsiniz.Bu dokümanlar gerektiği durumda güncellenebilecektir. Güncellemeye ilişkin bilgilendirme, yarışmacıların e-posta adreslerine ayrıca yapılacaktır.

Yarışma ile ilgili sorularınızı 21 Kasım 2017 tarihine kadar e-posta ile beva@csb.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. Sorulan soruların tümü e-posta ile cevaplanacak ve ayrıca tüm yarışmacılar için yarışma web sayfasında http://yarisma.bevapro.com/   yayınlanacaktır.