T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Binalarda Enerji Verimliliğininin Artırılması Projesi

ENERJİ VERİMLİ BİNA TASARIMI YARIŞMASI

Yayın ve Telif Hakları, Seyahat Koşulları

Yarışmacılar; teslim edilen projeler üzerinde üçüncü tarafların hiçbir hakkı olmadığını ve teknik yardım ekibine teslim edilen ilgili proje ve buna bağlı olarak tüm belgelerin tüm haklarının yarışmacıya ait olduğunu kabul eder ve katılımcı, bu hakların başka bir kişiye, proje üzerinde üçüncü tarafların telif hakkı iddialarından dolayı ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar için tüm yasal yükümlülükleri almadan önce devir edemez; bu durumda katılımcı, ayrıca oluşabilecek zararı telafi etmeyi beyan ve kabul eder.

Yarışmacı, eser sahibi olarak adlandırılma hakkını saklı tutarak, önyargı veya taraf tutma olmaksızın kazanan projenin tüm yayıncılık ve telif haklarını T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretmeyi kabul eder.

Yarışmaya katılanlar yarışma şartnamesini olduğu gibi kabul ederler.